Uniwersytet Bielsko-Bialski

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
centrala telefoniczna:
tel. +48 33 8279349 lub 350
fax: +48 33 8279355
Regon: 072728961
NIP: 547-194-37-84

Dział Nauczania i Spraw Studenckich

43-309 Bielsko-Biała
ul. Willowa 2
bud. L, pokój 305, 308 (III p.)
tel./fax +48 33 8279281
email: dniss@ubb.edu.pl

konto bieżące:
Bank Polska Kasa Opieki S.A.
(skrót handlowy
Bank Pekao S.A.)
02 12404142 11110000 48278261

Inne konta:
Studia Podyplomowe
21 12404142 11110010 54573476
Kursy
66 12404142 11110010 54573636
Konferencje
73 12404142 11110010 54572831

 

INFORMACJE I KOMUNIKATY DLA STUDENTÓW ATH

WBMiI: automatyka i robotyka, eksploatacja pojazdów, informatyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, zarządzanie i inżynieria produkcji
WIMBiŚ - inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, ochrona środowiska, budownictwo, gospodarka o obiegu zamkniętym - rekrutacja od r.ak. 2023/2024
WZiT: zarządzanie, transport, socjologia, analityka i komunikacja w biznesie
WHS: filologia angielska - rekrutacja od r.ak. 2023/2024, filologia hiszpańska - rekrutacja od r.ak. 2023/2024, filologia (specjalności: filologia angielska, filologia hiszpańska) - rekrutacja do r.ak. 2022/2023, filologia polska, komunikacja internetowa - rekrutacja od r.ak. 2023/2024, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika stosowana - rekrutacja od r.ak. 2023/2024
WNoZ: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
Baza danych USOSweb jest specjalnie, ze względów bezpieczeństwa „wydzielona” z głównej bazy danych USOS.

Raz dziennie baza danych USOSweb jest aktualizowana.

Dlatego dane wprowadzone przez dziekanat (lub odpowiednik) nie są od razu widoczne w USOSweb i odwrotnie np. ocena wpisana przez prowadzącego zajęcia pojawi się w głównej bazie dopiero po momencie aktualizacji danych.

 

Funkcjonalność poszczególnych pól jest następująca:

STYPENDIA - Moduł umożliwia sprawdzenie przyznanych stypendiów, ich wielkości oraz możliwość zmiany numeru bankowego na który zostanie przesłane środki finansowe
PŁATNOŚCI - Moduł umożliwia sprawdzenie numeru indywidualnego konta bankowego do wpłat, wpłat należności oraz przejrzenie listy swoich należności i wpłat.
SPRAWDZIANY  - Moduł umożliwia sprawdzenie swoich wyników i ocen swoich sprawdzianów,  egzaminów.
OCENY KOŃCOWE - Moduł umożliwia przejrzenie swoich ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów.
 

Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:

28 wrzesień 2021
Nagranie ze szkolenia z zakresu aplikacji USOSweb dla studentów
Pomoc w zakresie USOSweb i nagranie ze szkolenia dostępne jest na stronie:
Czytaj dalej >
28 wrzesień 2021
USOSweb
Aplikacja USOSweb umożliwia studentom uzyskanie dostępu do odpowiednich (kontekstowych) danych z systemu uczelnianego USOS
02 październik 2020
Program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”
Informujemy, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ustanowiło program „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.  Czytaj dalej >